Nosework

Nose Work i Högakusten

Vår anläggning Björklunden ligger i Sollefteå, en del av Höga kusten. Vi arrangerar officiella tävlingar i Nosework i samverkan med Svenska Nose Work Klubben (SNWK). Ibland kör vi i alla 4 momenten (Inomhussök, Utomhussök, Behållarsök och Fordonssök) och ibland i ett enskilt moment. 

När vi arrangerar officiella tävlingar är dessa öppna för alla som är medlemmar i Svenska Nosework Klubben och våra funktionärer och domare är godkända av SNWK

Vi arrangerar även enklare träningstävlingar i enskilda moment tex endast utomhussök och vi kan då ha 1 eller flera sök i detta moment.

Våra träningstävlingar kommer i första hand att vara öppna för ekipage som går eller har gått Nosework hos oss på Björklunden som är medlemmar i Svenska Nose Work Klubben. I andra hand för medlemmar i Svenska Nosework Klubben.

DOFTPROV KRÄVS för alla våra tävlingar.

Vi arrangerar även ”Träna på att tävla grupper” kommer att arrangeras löpande under året som vanliga lektioner/tematräningar – max 6-8 hundar. På dessa krävs inget doftprov.

Värdegrund

Vår värdegrund utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa.

Hundens välbefinnande alltid det viktigaste oavsett om det är träning eller tävling.

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Vi visar hänsyn till varandra och till våra hundar så att alla hundar kan känna sig bekväma med att befinna sig i tävlingsmiljön.

Nose Work är en aktivitet för alla hundar och med det menar vi att alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.

Sedan 1/1 2017 är det även en officiell tävlingsgren som är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK´s regler och har klarat doftprovet.

Vi vill att du som vill tävla tänker på, att även om aktiviteten Nose Work är bra för alla hundar, så kanske inte miljön under en officiell tävling är något som passar alla.

Den officiella tävlingssituationen kan vara både utmanande och stressande i nya miljöer som inte alla hundar alltid uppskattar och därför är det viktigt att du som förare tar ansvar för att din hund är bekväm med situationen.

Ring oss på: 073-026 14 33

Bo bekvämt och nära

Vi har lediga rum!